Dịch vụ của QAS

Bạn đang muốn tìm một giải pháp quản lý cơ sở
y tế phù hợp với nhu cầu của mình

QAS Smart Hospital System

Tiếp nhận

Hệ thống phần mềm y tế QAS SmartHospital System có một giải pháp toàn diện để giảm áp lực ở quầy lễ tân từ việc đăng ký khám bệnh và lên lịch hẹn cho bệnh nhân.

Phân hệ này hỗ trợ việc đăng ký khám bệnh bao gồm các thông tin cá nhân, sức khỏe và các thông tin chi tiết khác của bệnh nhân.

Thông tin của bệnh nhân và bác sĩ đều có thể được truy vấn từ phân hệ này như là thời gian tư vấn, tìm phòng bệnh nhân, địa chỉ

Các chức năng chính

 • Book lịch khám

 • Quét mã bệnh nhân, mã thẻ BHYT tự động

 • Quản lý giấy chuyển tuyến

 • Quản lý số lần khám

 • Tự động phân bổ bệnh nhân vào phòng khám

 • Xem và tra cứu danh sách bệnh nhân đã tiếp nhận

 • Liên thông trực tuyến với cổng BHYT

 • Chuyển đổi linh hoạt giữa các đối tượng BHYT

Lợi ích mang lại

 • Rút ngắn thời gian nhập liệu, giảm thời gian chờ đợi nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ thông tin người bệnh theo qui định của Bộ Y tế.

 • Tiết kiệm thời gian tổng hợp số liệu, báo cáo, thống kê công tác đăng ký khám bệnh và dịch vụ.

 • Người bệnh tin tưởng, hài lòng khi thông tin được minh bạch, được phục vụ trong môi trường văn minh, hiện đại.

 • Lãnh đạo có thể theo dõi, kiểm tra hoạt động và tiếp cận thông tin đăng ký khám bệnh và dịch vụ tại bất kỳ thời điểm nào.

QAS Smart Hospital System

Tiếp nhận

Hệ thống phần mềm y tế QAS SmartHospital System có một giải pháp toàn diện để giảm áp lực ở quầy lễ tân từ việc đăng ký khám bệnh và lên lịch hẹn cho bệnh nhân.

Phân hệ này hỗ trợ việc đăng ký khám bệnh bao gồm các thông tin cá nhân, sức khỏe và các thông tin chi tiết khác của bệnh nhân.

Thông tin của bệnh nhân và bác sĩ đều có thể được truy vấn từ phân hệ này như là thời gian tư vấn, tìm phòng bệnh nhân, địa chỉ

Các chức năng chính

 • Book lịch khám

 • Quét mã bệnh nhân, mã thẻ BHYT tự động

 • Quản lý giấy chuyển tuyến

 • Quản lý số lần khám

 • Tự động phân bổ bệnh nhân vào phòng khám

 • Xem và tra cứu danh sách bệnh nhân đã tiếp nhận

 • Liên thông trực tuyến với cổng BHYT

 • Chuyển đổi linh hoạt giữa các đối tượng BHYT

Lợi ích mang lại

 • Rút ngắn thời gian nhập liệu, giảm thời gian chờ đợi nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ thông tin người bệnh theo qui định của Bộ Y tế.

 • Tiết kiệm thời gian tổng hợp số liệu, báo cáo, thống kê công tác đăng ký khám bệnh và dịch vụ.

 • Người bệnh tin tưởng, hài lòng khi thông tin được minh bạch, được phục vụ trong môi trường văn minh, hiện đại.

 • Lãnh đạo có thể theo dõi, kiểm tra hoạt động và tiếp cận thông tin đăng ký khám bệnh và dịch vụ tại bất kỳ thời điểm nào.

QAS Smart Hospital System

Thanh toán

Phân hệ quản lý giá dịch vụ và thanh toán của hệ thống phần mềm y tế QAS SmartHospital System có thể nhanh chóng xác định bệnh nhân cần thanh toán, sắp xếp các chi phí 1 cách khoa học và cụ thể. Khi có sự thay đổi giá đồng loạt của từng cơ sở y tế , hệ thống dễ dàng áp dụng các mức giá mới theo đúng ngày đã được cài đặt trên hệ thống, làm giảm bớt thời gian và công việc cập nhật giá như trước.

Ngoài ra, với tính năng tạo các mức ưu đãi, giảm giá theo các gói khám đặc biệt, Phần mềm giúp cho việc thanh toán được nhanh chóng, khoa học, dễ quản lý.

Các chức năng chính

 • Book lịch khám

 • Quét mã bệnh nhân, mã thẻ BHYT tự động

 • Quản lý giấy chuyển tuyến

 • Quản lý số lần khám

 • Tự động phân bổ bệnh nhân vào phòng khám

 • Xem và tra cứu danh sách bệnh nhân đã tiếp nhận

 • Liên thông trực tuyến với cổng BHYT

 • Chuyển đổi linh hoạt giữa các đối tượng BHYT

Lợi ích mang lại

 • Cập nhật linh hoạt theo chính sách BHYT qua từng thời kỳ

 • Nâng cao chất lượng phục vụ trên toàn bệnh viện.

 • Hỗ trợ lãnh đạo theo dõi, kiểm tra và tiếp cận thông tin về tình hình thu chi Viện phí tại bất kỳ thời điểm nào.

 • Tất cả xử lý trên máy nhằm rút ngắn thời gian thanh toán ra viện, tất cả các chi phí sẽ được chương trình tổng hợp nhanh chóng và in ra phiếu thanh toán ra viện.

 • Loại bỏ việc viết bằng tay, tránh sai sót. Thao tác nhanh chóng, dễ dàng cho người sử dụng.

 • Tiết kiệm thời gian tổng hợp số liệu, báo cáo, thống kê thu chi Viện phí.

 • Tổng hợp chi phí khám chữa bệnh chính xác theo từng đối tượng: BHYT, thu phí, dịch vụ,…

 • Quản lý chặt chẽ thu chi viện phí toàn bệnh viện

QAS Smart Hospital System

Thanh toán

Phân hệ quản lý giá dịch vụ và thanh toán của hệ thống phần mềm y tế QAS SmartHospital System có thể nhanh chóng xác định bệnh nhân cần thanh toán, sắp xếp các chi phí 1 cách khoa học và cụ thể. Khi có sự thay đổi giá đồng loạt của từng cơ sở y tế , hệ thống dễ dàng áp dụng các mức giá mới theo đúng ngày đã được cài đặt trên hệ thống, làm giảm bớt thời gian và công việc cập nhật giá như trước.

Ngoài ra, với tính năng tạo các mức ưu đãi, giảm giá theo các gói khám đặc biệt, Phần mềm giúp cho việc thanh toán được nhanh chóng, khoa học, dễ quản lý.

Các chức năng chính

 • Book lịch khám

 • Quét mã bệnh nhân, mã thẻ BHYT tự động
 • Quản lý giấy chuyển tuyến

 • Quản lý số lần khám

 • Tự động phân bổ bệnh nhân vào phòng khám

 • Xem và tra cứu danh sách bệnh nhân đã tiếp nhận

 • Liên thông trực tuyến với cổng BHYT

 • Chuyển đổi linh hoạt giữa các đối tượng BHYT

Lợi ích mang lại

 • Cập nhật linh hoạt theo chính sách BHYT qua từng thời kỳ

 • Nâng cao chất lượng phục vụ trên toàn bệnh viện.

 • Hỗ trợ lãnh đạo theo dõi, kiểm tra và tiếp cận thông tin về tình hình thu chi Viện phí tại bất kỳ thời điểm nào.

 • Tất cả xử lý trên máy nhằm rút ngắn thời gian thanh toán ra viện, tất cả các chi phí sẽ được chương trình tổng hợp nhanh chóng và in ra phiếu thanh toán ra viện.

 • Loại bỏ việc viết bằng tay, tránh sai sót. Thao tác nhanh chóng, dễ dàng cho người sử dụng.

 • Tiết kiệm thời gian tổng hợp số liệu, báo cáo, thống kê thu chi Viện phí.

 • Tổng hợp chi phí khám chữa bệnh chính xác theo từng đối tượng: BHYT, thu phí, dịch vụ,…

 • Quản lý chặt chẽ thu chi viện phí toàn bệnh viện

QAS Smart Hospital System

Khám bệnh

Lưu trữ lịch sử các thông tin sức khỏe của người bệnh: lịch sử các dịch vụ được chỉ định, lịch sử kết quả cận lâm sàng, lịch sử dùng thuốc của bệnh nhân. Có nhiều chức năng tiện ích hỗ trợ bác sĩ khám chữa bệnh: tạo các đơn thuốc mẫu, sao chép hồ sơ bệnh án, đơn thuốc cũ,…

Phần mềm xây dựng một loạt hệ thống các cảnh báo và báo lỗi khi người dùng thao tác ngoài quy trình: cảnh báo vượt trần kê toa, cảnh báo dị ứng thuốc, cảnh báo trùng hoạt chất,…

Mọi bệnh nhân sẽ được cấp một Mã số riêng dùng để theo dõi các lần khám bệnh. Mọi dữ liệu về bệnh nhân đều được lưu vào Bệnh Án Điện Tử.

Các chức năng chính

 • Gọi số tự động

 • Bệnh án điện tử

 • Đơn thuốc điện tử

 • Cập nhật kết quả CLS ngay khi có kết quả

 • Liên kết với kho dược để booking thuốc khi kê toa

 • Phác đồ điện tử ( CLS, thuốc)

 • Nhật ký khám bệnh

Lợi ích mang lại

 • Hiển thị đầy đủ thông tin lịch sử khám, lịch sử dùng thuốc của người bệnh giúp bác sĩ có hướng điều trị hợp lý.

 • Cảnh báo các lỗi thường gặp khi kê toa: trùng hoạt chất, dị ứng, vượt trần, tương tác thuốc,…

 • Xem nhanh kết quả CLS mà không cần đợi bệnh nhân, so sánh được với các lần trước đó để biết tiến triển bệnh.

 • Loại bỏ việc viết đơn thuốc bằng tay, tránh sai sót y khoa.

 • Tăng cường tính phối hợp với khoa dược, giải quyết các vấn đề về thuốc của cơ sở y tế.

 • Tạo bệnh án điện tử với đầy đủ thông tin và đúng chuẩn Bộ y tế.

QAS Smart Hospital System

Khám bệnh

Lưu trữ lịch sử các thông tin sức khỏe của người bệnh: lịch sử các dịch vụ được chỉ định, lịch sử kết quả cận lâm sàng, lịch sử dùng thuốc của bệnh nhân. Có nhiều chức năng tiện ích hỗ trợ bác sĩ khám chữa bệnh: tạo các đơn thuốc mẫu, sao chép hồ sơ bệnh án, đơn thuốc cũ,…

Phần mềm xây dựng một loạt hệ thống các cảnh báo và báo lỗi khi người dùng thao tác ngoài quy trình: cảnh báo vượt trần kê toa, cảnh báo dị ứng thuốc, cảnh báo trùng hoạt chất,…

Mọi bệnh nhân sẽ được cấp một Mã số riêng dùng để theo dõi các lần khám bệnh. Mọi dữ liệu về bệnh nhân đều được lưu vào Bệnh Án Điện Tử.

Các chức năng chính

 • Gọi số tự động

 • Bệnh án điện tử

 • Đơn thuốc điện tử

 • Cập nhật kết quả CLS ngay khi có kết quả

 • Liên kết với kho dược để booking thuốc khi kê toa

 • Phác đồ điện tử ( CLS, thuốc)

 • Nhật ký khám bệnh

Lợi ích mang lại

 • Hiển thị đầy đủ thông tin lịch sử khám, lịch sử dùng thuốc của người bệnh giúp bác sĩ có hướng điều trị hợp lý.

 • Cảnh báo các lỗi thường gặp khi kê toa: trùng hoạt chất, dị ứng, vượt trần, tương tác thuốc,…

 • Xem nhanh kết quả CLS mà không cần đợi bệnh nhân, so sánh được với các lần trước đó để biết tiến triển bệnh.

 • Loại bỏ việc viết đơn thuốc bằng tay, tránh sai sót y khoa.

 • Tăng cường tính phối hợp với khoa dược, giải quyết các vấn đề về thuốc của cơ sở y tế.

 • Tạo bệnh án điện tử với đầy đủ thông tin và đúng chuẩn Bộ y tế.

QAS Smart Hospital System

Xét nghiệm

Khả năng kết nối tự động hai chiều với máy xét nghiệm cho phép hệ thống tự động gửi chỉ định khi có yêu cầu và tự nhận kết quả khi hệ thống đã thực hiện xong, giúp giảm thời gian thực hiện của nhân viên y tế cũng như thời gian chờ đợi của người bệnh đồng thời giúp bác sĩ tra cứu nhanh không cần chờ phiếu kết quả từ bệnh nhân.

Các chức năng chính

 • Gửi thông tin bệnh nhân chính xác về hệ thống xét nghiệm.
 • Trả kết quả xét nghiệm về phòng khám ngay khi có kết quả.
 • Làm nổi bật các thông số bất thường.
 • Kết nối  tự động với nhiều model máy khác nhau.

Lợi ích mang lại

 • Tự động cấp mã vạch, tránh nhầm lẫn bệnh nhân.

 • Dễ dàng nhận thấy các chỉ số bất thường, so sánh với chỉ số bình thường.

 • Theo dõi sự thay đổi chỉ số xét nghiệm qua các lần khám.

 • Tin học hóa y lệnh, tránh sai sót.

 • Trả kết quả ngay cho bác sĩ khám.

 • Số liệu thể hiện linh hoạt, theo nhu cầu của cơ sở y tế.

QAS Smart Hospital System

Xét nghiệm

Khả năng kết nối tự động hai chiều với máy xét nghiệm cho phép hệ thống tự động gửi chỉ định khi có yêu cầu và tự nhận kết quả khi hệ thống đã thực hiện xong, giúp giảm thời gian thực hiện của nhân viên y tế cũng như thời gian chờ đợi của người bệnh đồng thời giúp bác sĩ tra cứu nhanh không cần chờ phiếu kết quả từ bệnh nhân.

Các chức năng chính

 • Gửi thông tin bệnh nhân và địa chỉ chính xác về hệ thống xét nghiệm.

 • Trả kết quả xét nghiệm về phòng khám ngay khi có kết quả.

 • Làm nổi bật các thông số bất thường. 

 • Kết nối  tự động với nhiều model máy khác nhau.

Lợi ích mang lại

 • Tự động cấp mã vạch, tránh nhầm lẫn bệnh nhân.

 • Dễ dàng nhận thấy các chỉ số bất thường, so sánh với chỉ số bình thường.

 • Theo dõi sự thay đổi chỉ số xét nghiệm qua các lần khám.

 • Tin học hóa y lệnh, tránh sai sót.

 • Trả kết quả ngay cho bác sĩ khám.

 • Số liệu thể hiện linh hoạt, theo nhu cầu của cơ sở y tế.

QAS Smart Hospital System

Chẩn đoán hình ảnh

Khi có chỉ định cận lâm sàng (CLS) từ bác sĩ, chỉ định đó sẽ được tự động gửi đến phòng chức năng tương ứng.

Tại khoa chẩn đoán hình ảnh (CĐHA), chương trình cung cấp các ảnh chụp trực tiếp từ thiết bị nhằm vào mục đích hiển thị và lưu trữ chúng vào trong hệ thống.

Các chức năng chính

 • Kết nối với các thiết bị CĐHA *

 • Trả kết quả tự động.

 • Biểu mẫu theo giao diện Microsoft Word.

 • Không giới hạn biểu mẫu kết quả.


  *Hệ thống PACS, Máy siêu âm và Máy nội soi (có thiết bị hỗ trợ xuất hình ảnh).

Lợi ích mang lại

 • Hình ảnh được lưu trữ trực tiếp trên hệ thống, tra cứu lại dễ dàng.

 • Trả kết quả ngay cho bác sĩ khám.

 • Trình biểu mẫu linh hoạt, dễ dàng chỉnh sửa, rút ngắn thời gian thao tác.

 • Không tốn dung lượng bộ nhớ vì hình ảnh đã được mã hóa.

QAS Smart Hospital System

Chẩn đoán hình ảnh

Khi có chỉ định cận lâm sàng (CLS) từ bác sĩ, chỉ định đó sẽ được tự động gửi đến phòng chức năng tương ứng.

Tại khoa chẩn đoán hình ảnh (CĐHA), chương trình cung cấp các ảnh chụp trực tiếp từ thiết bị nhằm vào mục đích hiển thị và lưu trữ chúng vào trong hệ thống.

Các chức năng chính

 • Kết nối với các thiết bị CĐHA *
 • Trả kết quả tự động.
 • Cho phép khai báo biểu mẫu linh hoạt.
 • Không giới hạn biểu mẫu kết quả.

  *Hệ thống PACS, Máy siêu âm và Máy nội soi (có thiết bị hỗ trợ xuất hình ảnh).

Lợi ích mang lại

 • Hình ảnh được lưu trữ trực tiếp trên hệ thống, tra cứu lại dễ dàng.

 • Trả kết quả ngay cho bác sĩ khám.

 • Trình biểu mẫu linh hoạt, dễ dàng chỉnh sửa, rút ngắn thời gian thao tác.

 • Không tốn dung lượng bộ nhớ vì hình ảnh đã được mã hóa.

QAS Smart Hospital System

Thăm dò chức năng

Hỗ trợ ghi nhận và lưu trữ kết quả nhiều loại chỉ số và hình ảnh như nội soi, điện não, điện tim, đo loãng xương, đo chức năng hô hấp,.. ngay trên hệ thống. Giao diện thân thiện người dùng, giảm thời gian nhập kết quả, xuất kết quả sang dạng biểu mẫu và hỗ trợ truy xuất tại mọi thời điểm.

Các chức năng chính

 • Ghi nhận kết quả, nhận xét của bác sĩ​

 • In trả kết quả cho bệnh nhân​

 • Quản lý các vật tư chuyên dụng​

 • Biểu mẫu thay đổi linh động​

 • Không giới hạn biểu mẫu kết quả​

 • Chỉ ra kết quả bất thường

Lợi ích mang lại

 • Lưu trữ dữ liệu chính xác, đầy đủ vào hồ sơ bệnh án.

 • In kết quả theo mẫu của từng cơ sở y tế.

 • Bác sĩ xem được các chỉ số ngay khi có kết quả.

 • Nhập kết quả nhanh, tiết kiệm thời gian.

 • Dễ dàng nhận ra kết quả bất thường, so sánh với kết quả bình thường.

 • Quản lý vật tư, tránh thiếu hoặc thất thoát vật tư.

QAS Smart Hospital System

Thăm dò chức năng

Hỗ trợ ghi nhận và lưu trữ kết quả nhiều loại chỉ số và hình ảnh như nội soi, điện não, điện tim, đo loãng xương, đo chức năng hô hấp,.. ngay trên hệ thống. Giao diện thân thiện người dùng, giảm thời gian nhập kết quả, xuất kết quả sang dạng biểu mẫu và hỗ trợ truy xuất tại mọi thời điểm.

Các chức năng chính

 • Ghi nhận kết quả, nhận xét của bác sĩ​

 • In trả kết quả cho bệnh nhân​

 • Quản lý các vật tư chuyên dụng​

 • Biểu mẫu thay đổi linh động​

 • Không giới hạn biểu mẫu kết quả​

Lợi ích mang lại

 • Lưu trữ dữ liệu chính xác, đầy đủ vào hồ sơ bệnh án.

 • In kết quả theo mẫu của từng cơ sở y tế.

 • Bác sĩ xem được các chỉ số ngay khi có kết quả.

 • Nhập kết quả nhanh, tiết kiệm thời gian.

 • Quản lý vật tư, tránh thiếu hoặc thất thoát vật tư.

QAS Smart Hospital System

Dược / Nhà thuốc

Theo dõi tồn kho toàn hệ thống trong bệnh viện, tạo cảnh báo khi đạt mức độ dự trữ tối thiểu và nhắc nhở các thuốc hết hạn, cận hạn. Việc quản lý kho dược, vật tư, hóa chất sẽ dễ dàng hơn từ khâu nhập kho, phân phối cho đến dự trù. Hệ thống giúp theo dõi mọi hoạt động kinh doanh của nhà thuốc từ nhập, xuất đến doanh thu hàng ngày.

Các chức năng chính

 • Tổng hợp trực tiếp đơn thuốc từ phòng khám

 • In hoá đơn bán thuốc, hoá đơn VAT

 • Quản lý kho chẵn, kho lẻ

 • Danh mục thuốc, hạn sử dụng, nhập xuất tồn

 • Cảnh báo hết thuốc, thuốc cận hạn, hết hạn

 • Hỗ trợ bán lẻ thuốc

 • Nhập thuốc theo phiếu dự trù, hoá đơn

 • Báo cáo nhanh doanh thu

 • Quản lý đấu thầu thuốc

 • Quản lý xuất thuốc theo ca và theo quầy thuốc

Lợi ích mang lại

 • Dễ dàng quản lý thuốc trong kho tổng và theo từng kho.

 • Theo dõi doanh thu, tránh thất thoát.

 • Nhập kho nhanh, lưu trữ đầy đủ hóa đơn.

 • Tra cứu nhanh chóng thông tin của từng loại thuốc.

 • Cảnh báo các thuốc cận hạn, thuốc gần hết để có hướng giải quyết.

 • Luân chuyển linh hoạt giữa các kho thuốc.

 • Linh hoạt thay đổi giá bán theo thời gian.

QAS Smart Hospital System

Dược / Nhà thuốc

Theo dõi tồn kho toàn hệ thống trong bệnh viện, tạo cảnh báo khi đạt mức độ dự trữ tối thiểu và nhắc nhở các thuốc hết hạn, cận hạn. Việc quản lý kho dược, vật tư, hóa chất sẽ dễ dàng hơn từ khâu nhập kho, phân phối cho đến dự trù. Hệ thống giúp theo dõi mọi hoạt động kinh doanh của nhà thuốc từ nhập, xuất đến doanh thu hàng ngày.

Các chức năng chính

 • Danh mục thuốc, hạn sử dụng, nhập xuất tồn
 • Quản lý kho chẵn, kho lẻ
 • Nhập thuốc theo phiếu dự trù, hoá đơn
 • Quản lý xuất thuốc theo ca và theo quầy thuốc
 • Tổng hợp trực tiếp đơn thuốc từ phòng khám
 • In hoá đơn bán thuốc, hoá đơn VAT
 • Hỗ trợ bán lẻ thuốc
 • Quản lý đấu thầu thuốc
 • Báo cáo nhanh doanh thu
 • Cảnh báo hết thuốc, thuốc cận hạn, hết hạn

Lợi ích mang lại

 • Dễ dàng quản lý thuốc trong kho tổng và theo từng kho.
 • Theo dõi doanh thu, tránh thất thoát.
 • Nhập kho nhanh, lưu trữ đầy đủ hóa đơn.
 • Tra cứu nhanh chóng thông tin của từng loại thuốc.
 • Cảnh báo các thuốc cận hạn, thuốc gần hết để có hướng giải quyết.
 • Luân chuyển linh hoạt giữa các kho thuốc.
 • Linh hoạt thay đổi giá bán theo thời gian.

QAS Smart Hospital System

Nội trú

Phân hệ nội trú cho phép theo dõi tất cả các thông tin của bệnh nhân từ lúc nhập viện đến khi ra viện bao gồm thông tin điều trị, diễn biến bệnh, thông tin về chi phí sử dụng các dịch vụ, thuốc, vật tư tiêu hao và thông tin về giường bệnh. Dựa trên các thông tin trên để bác sĩ ra phác đồ điều trị phù hợp.

Các chức năng chính

 • Tiếp nhận vào khoa

 • Viện phí, BHYT

 • Quản lý sơ đồ phòng, tình trạng phòng

 • Quản lý công nợ

 • Thanh toán nhiều đợt

 • Cập nhật kết quả CLS ngay khi có kết quả

 • Cập nhật chi phí theo đối tượng

 • Thống kê nhanh bệnh nhân trong khoa

 • Xem lịch sử điều trị của bệnh nhân

 • Quản lý cấp phát thuốc

 • Quản lý phòng mổ

Lợi ích mang lại

 • Linh hoạt thay đổi đối tượng nội trú và ngoại trú, thay đổi đối tượng BHYT để áp giá viện phí phù hợp.

 • Kiểm soát được số tạm ứng của bệnh nhân, tránh thất thoát.

 • Dễ dàng xem các báo cáo về số bệnh nhân, số giường bệnh để có biện pháp xử trí hay đề ra hướng phát triển cho khoa.

 • Theo dõi cấp phát thuốc đảm bảo bệnh nhân tuân thủ y lệnh.

 • Dễ dàng xem các báo cáo về số bệnh nhân, số giường bệnh để có biện pháp xử trí tốt nhất.

QAS Smart Hospital System

Nội trú

Phân hệ nội trú cho phép theo dõi tất cả các thông tin của bệnh nhân từ lúc nhập viện đến khi ra viện bao gồm thông tin điều trị, diễn biến bệnh, thông tin về chi phí sử dụng các dịch vụ, thuốc, vật tư tiêu hao và thông tin về giường bệnh. Dựa trên các thông tin trên để bác sĩ ra phác đồ điều trị phù hợp.

Các chức năng chính

 • Tiếp nhận vào khoa

 • Viện phí, BHYT

 • Quản lý sơ đồ phòng, tình trạng phòng

 • Quản lý công nợ

 • Thanh toán nhiều đợt

 • Cập nhật kết quả CLS ngay khi có kết quả

 • Cập nhật chi phí theo đối tượng

 • Thống kê nhanh bệnh nhân trong khoa

 • Xem lịch sử điều trị của bệnh nhân

 • Quản lý cấp phát thuốc

 • Quản lý phòng mổ

Lợi ích mang lại

 • Linh hoạt thay đổi đối tượng nội trú và ngoại trú, thay đổi đối tượng BHYT để áp giá viện phí phù hợp.

 • Kiểm soát được số tạm ứng của bệnh nhân, tránh thất thoát.

 • Dễ dàng xem các báo cáo về số bệnh nhân, số giường bệnh để có biện pháp xử trí hay đề ra hướng phát triển cho khoa.

 • Theo dõi cấp phát thuốc đảm bảo bệnh nhân tuân thủ y lệnh.

 • Dễ dàng xem các báo cáo về số bệnh nhân, số giường bệnh để có biện pháp xử trí tốt nhất.

QAS Smart Hospital System

Báo cáo / Dashboard

Hệ thống tổng hợp các thông tin thành các báo cáo và dashboard về hoạt động của Bệnh viện. Cung cấp các báo cáo quan trọng và then chốt, phân tích dữ liệu để hỗ trợ quy trình quản lý cho Ban giám đốc hiệu quả tốt hơn.

Các chức năng chính

 • Cung cấp tất cả các báo cáo: báo cáo nhanh, báo cáo chi tiết, dashboard

 • Báo cáo có thể xuất ra dưới nhiều định dạng khác nhau như PDF, MS Excel, HTML…

 • Có thể xem các báo cáo này qua website, trên các thiết bị di động, iPad, Tablet…

Lợi ích mang lại

 • Biến công việc báo cáo tốn nhiều thời gian và công sức thành dễ dàng và nhanh gọn.

 • Nâng cao chất lượng phục vụ trên toàn bệnh viện.

 • Tất cả số liệu có trong phần mềm đều xuất ra được báo cáo, ẩn các số liệu không cần thiết.

 • Xem được báo cáo khi không có mặt ở cơ sở thông qua các thiết bị di động.

 • Từng loại báo cáo phù hợp với mục đích: báo cáo nhanh để xem nhanh hàng ngày, báo cáo chi tiết để thống kê cuối tháng, năm; Dashboard để định hướng phát triển.

 • Mẫu báo cáo thiết kế phù hợp với từng cơ sở y tế.

 • Tổng hợp chi phí khám chữa bệnh chính xác theo từng đối tượng: BHYT, thu phí, dịch vụ,…

 • Gọn nhẹ, dễ dàng lưu trữ và tìm lại khi cần thiết.

QAS Smart Hospital System

Báo cáo / Dashboard

Hệ thống tổng hợp các thông tin thành các báo cáo và dashboard về hoạt động của Bệnh viện. Cung cấp các báo cáo quan trọng và then chốt, phân tích dữ liệu để hỗ trợ quy trình quản lý cho Ban giám đốc hiệu quả tốt hơn.

Các chức năng chính

 • Cung cấp tất cả các báo cáo: báo cáo nhanh, báo cáo chi tiết, dashboard

 • Báo cáo có thể xuất ra dưới nhiều định dạng khác nhau như PDF, MS Excel, HTML…

 • Có thể xem các báo cáo này qua website, trên các thiết bị di động, iPad, Tablet…

Lợi ích mang lại

 • Biến công việc báo cáo tốn nhiều thời gian và công sức thành dễ dàng và nhanh gọn.

 • Nâng cao chất lượng phục vụ trên toàn bệnh viện.

 • Tất cả số liệu có trong phần mềm đều xuất ra được báo cáo, ẩn các số liệu không cần thiết.

 • Xem được báo cáo khi không có mặt ở cơ sở thông qua các thiết bị di động.

 • Từng loại báo cáo phù hợp với mục đích: báo cáo nhanh để xem nhanh hàng ngày, báo cáo chi tiết để thống kê cuối tháng, năm; Dashboard để định hướng phát triển.

 • Mẫu báo cáo thiết kế phù hợp với từng cơ sở y tế.

 • Tổng hợp chi phí khám chữa bệnh chính xác theo từng đối tượng: BHYT, thu phí, dịch vụ,…

 • Gọn nhẹ, dễ dàng lưu trữ và tìm lại khi cần thiết.