Giải pháp của QAS

Giải pháp dành cho

Quản lý chuỗi

Với một nền tảng kỹ thuật mạnh mẽ cùng cấu trúc dữ liệu linh hoạt, QAS SmartHospital System cho phép quản lý chuỗi cơ sở y tế thuộc cùng hệ thống dễ dàng đồng thời có khả năng nhân rộng số lượng cơ sở y tế trực thuộc.

Dựa trên công nghệ điện toán đám mây, QAS đồng bộ hoá tất cả các thông tin bệnh nhân, quy trình vận hành và dữ liệu tài chính của các cơ sở trong cùng một chuỗi. Từ đó giúp cơ sở y tế dễ dàng quản lý tập trung tất cả các chuỗi của mình trên một nền tảng phần mềm.

Cung cấp cái nhìn tổng quan cho doanh nghiệp

Hệ thống báo cáo tập hợp thông tin toàn chuỗi cung cấp cho người dùng quản trị có cái nhìn tổng quan lẫn chi tiết về tình hình từng cơ sở, ví dụ như doanh thu, lượt khách, tăng trưởng của từng cơ sở…

Bảo mật tuyệt đối

Với giải pháp của QAS, chúng tôi cam kết bảo mật lưu trữ dữ liệu cho khách hàng. Các dữ liệu của mỗi bệnh viện / phòng khám đều là tài sản riêng thuộc về bệnh viện / phòng khám, không đơn vị nào được can thiệp vào dữ liệu khi chưa được phép.

Đảm bảo sự thống nhất trên toàn chuỗi

Khi ban hành bất cứ chính sách nào từ quản trị viên, toàn chuỗi sẽ có hiệu lực ngay lập tức, đồng thời các dữ liệu cũng có thể chia sẻ, sử dụng trên toàn chuỗi, mang lại sự đồng đều và thống nhất về chất lượng phục vụ, lẫn chính sách…v…v.. trên toàn chuỗi.

Đồng bộ dữ liệu

Các thông tin của bệnh nhân sẽ được nhanh chóng đồng bộ với các cơ sở khác. Giúp bệnh nhân dễ dang khám chữa bệnh ở bất cứ cơ sở nào vì đã có sẵn dữ liệu. Các thông tin về thanh toán cũng được lưu chuyển, tiện lợi cho người bệnh khi có thể sử dụng dịch vụ ở bất kỳ đâu trên toàn chuỗi chứ không phải tới chính xác nơi mua dịch vụ.

Bạn đang muốn tìm một giải pháp quản lý cơ sở
y tế phù hợp với nhu cầu của mình

Bạn đang muốn tìm một giải pháp quản lý cơ sở y tế phù hợp với nhu cầu của mình