QAS Smart Hospital System

Chẩn đoán hình ảnh

Khi có chỉ định cận lâm sàng (CLS) từ bác sĩ, chỉ định đó sẽ được tự động gửi đến phòng chức năng tương ứng.

Tại khoa chẩn đoán hình ảnh (CĐHA), chương trình cung cấp các ảnh chụp trực tiếp từ thiết bị nhằm vào mục đích hiển thị và lưu trữ chúng vào trong hệ thống.

Các chức năng chính

 • Kết nối với các thiết bị CĐHA *

 • Trả kết quả tự động.

 • Biểu mẫu theo giao diện Microsoft Word.

 • Không giới hạn biểu mẫu kết quả.


  *Hệ thống PACS, Máy siêu âm và Máy nội soi (có thiết bị hỗ trợ xuất hình ảnh).

Lợi ích mang lại

 • Hình ảnh được lưu trữ trực tiếp trên hệ thống, tra cứu lại dễ dàng.

 • Trả kết quả ngay cho bác sĩ khám.

 • Trình biểu mẫu linh hoạt, dễ dàng chỉnh sửa, rút ngắn thời gian thao tác.

 • Không tốn dung lượng bộ nhớ vì hình ảnh đã được mã hóa.

QAS Smart Hospital System

Chẩn đoán hình ảnh

Khi có chỉ định cận lâm sàng (CLS) từ bác sĩ, chỉ định đó sẽ được tự động gửi đến phòng chức năng tương ứng.

Tại khoa chẩn đoán hình ảnh (CĐHA), chương trình cung cấp các ảnh chụp trực tiếp từ thiết bị nhằm vào mục đích hiển thị và lưu trữ chúng vào trong hệ thống.

Các chức năng chính

 • Kết nối với các thiết bị CĐHA *
 • Trả kết quả tự động.
 • Cho phép khai báo biểu mẫu linh hoạt.
 • Không giới hạn biểu mẫu kết quả.

  *Hệ thống PACS, Máy siêu âm và Máy nội soi (có thiết bị hỗ trợ xuất hình ảnh).

Lợi ích mang lại

 • Hình ảnh được lưu trữ trực tiếp trên hệ thống, tra cứu lại dễ dàng.

 • Trả kết quả ngay cho bác sĩ khám.

 • Trình biểu mẫu linh hoạt, dễ dàng chỉnh sửa, rút ngắn thời gian thao tác.

 • Không tốn dung lượng bộ nhớ vì hình ảnh đã được mã hóa.

QAS Smart Hospital System

Xét nghiệm

Khả năng kết nối tự động hai chiều với máy xét nghiệm cho phép hệ thống tự động gửi chỉ định khi có yêu cầu và tự nhận kết quả khi hệ thống đã thực hiện xong, giúp giảm thời gian thực hiện của nhân viên y tế cũng như thời gian chờ đợi của người bệnh đồng thời giúp bác sĩ tra cứu nhanh không cần chờ phiếu kết quả từ bệnh nhân.

Các chức năng chính

 • Gửi thông tin bệnh nhân chính xác về hệ thống xét nghiệm.
 • Trả kết quả xét nghiệm về phòng khám ngay khi có kết quả.
 • Làm nổi bật các thông số bất thường.
 • Kết nối  tự động với nhiều model máy khác nhau.

Lợi ích mang lại

 • Tự động cấp mã vạch, tránh nhầm lẫn bệnh nhân.

 • Dễ dàng nhận thấy các chỉ số bất thường, so sánh với chỉ số bình thường.

 • Theo dõi sự thay đổi chỉ số xét nghiệm qua các lần khám.

 • Tin học hóa y lệnh, tránh sai sót.

 • Trả kết quả ngay cho bác sĩ khám.

 • Số liệu thể hiện linh hoạt, theo nhu cầu của cơ sở y tế.

QAS Smart Hospital System

Xét nghiệm

Khả năng kết nối tự động hai chiều với máy xét nghiệm cho phép hệ thống tự động gửi chỉ định khi có yêu cầu và tự nhận kết quả khi hệ thống đã thực hiện xong, giúp giảm thời gian thực hiện của nhân viên y tế cũng như thời gian chờ đợi của người bệnh đồng thời giúp bác sĩ tra cứu nhanh không cần chờ phiếu kết quả từ bệnh nhân.

Các chức năng chính

 • Gửi thông tin bệnh nhân và địa chỉ chính xác về hệ thống xét nghiệm.

 • Trả kết quả xét nghiệm về phòng khám ngay khi có kết quả.

 • Làm nổi bật các thông số bất thường. 

 • Kết nối  tự động với nhiều model máy khác nhau.

Lợi ích mang lại

 • Tự động cấp mã vạch, tránh nhầm lẫn bệnh nhân.

 • Dễ dàng nhận thấy các chỉ số bất thường, so sánh với chỉ số bình thường.

 • Theo dõi sự thay đổi chỉ số xét nghiệm qua các lần khám.

 • Tin học hóa y lệnh, tránh sai sót.

 • Trả kết quả ngay cho bác sĩ khám.

 • Số liệu thể hiện linh hoạt, theo nhu cầu của cơ sở y tế.