Câu chuyện khách hàng

Chúng tôi giúp khách hàng của mình giải quyết những thách thức thực tế

Ngành y tế ngày càng có nhiếu thách thức hơn bao giờ hết, với sự thay đổi liên tục trong quy chế, yêu cầu dữ liệu và hình thức thanh toán. QAS giúp trung tâm y tế bắt kịp những thay đổi này.

Mỗi câu chuyện là sự đồng hành giữa QAS và khách hàng – từ tối ưu hoá quy trình chữa bệnh đến giải quyết bài toán chi phí kinh doanh. Với công nghệ và sự sáng tạo, QAS cùng khách hàng của mình đem lại kết quả tốt nhất và xây dựng một cộng đồng khoẻ mạnh hơn.

Được tin tưởng sử dụng bởi

5000+

Chuyên viên
y tế

100+

Cơ sở khám
chữa bệnh

2 Triệu+

Phục vụ cho người bệnh trên toàn quốc.

Chúng tôi giúp khách hàng của mình giải quyết những thách thức thực tế

Ngành y tế ngày càng có nhiếu thách thức hơn bao giờ hết, với sự thay đổi liên tục trong quy chế, yêu cầu dữ liệu và hình thức thanh toán. QAS giúp trung tâm y tế bắt kịp những thay đổi này.

Mỗi câu chuyện là sự đồng hành giữa QAS và khách hàng – từ tối ưu hoá quy trình chữa bệnh đến giải quyết bài toán chi phí kinh doanh. Với công nghệ và sự sáng tạo, QAS cùng khách hàng của mình đem lại kết quả tốt nhất và xây dựng một cộng đồng khoẻ mạnh hơn.

Được tin tưởng sử dụng bởi

5000+

Chuyên viên y tế

100+

Cơ sở khám chữa bệnh

2 Triệu+

Phục vụ cho người bệnh trên toàn quốc.

Với nhiều năm kinh nghiệm tại Mỹ, chúng tôi đã trải qua tất cả các khó khăn khi ứng dụng CNTT tại các cơ sở y tế, tương tự như các vấn đề mà Việt Nam hiện tại đang gặp phải. Điều này giúp chúng tôi có cái nhìn thấu đáo và có giải pháp để khắc phục và triển khai thành công tại Việt Nam.

Nguyễn Kinh Quốc
– Founder & CEO – QAS

Nguyễn Kinh Quốc
– Founder & CEO – QAS

Với nhiều năm kinh nghiệm tại Mỹ, chúng tôi đã trải qua tất cả các khó khăn khi ứng dụng CNTT tại các cơ sở y tế, tương tự như các vấn đề mà Việt Nam hiện tại đang gặp phải. Điều này giúp chúng tôi có cái nhìn thấu đáo và có giải pháp để khắc phục và triển khai thành công tại Việt Nam.